Naši majstori su osposobljeni za izmene osiguračkih tabli i osigurača, zamenu i pomeranje prekidača i utičnica, kao i druge poslove vezane za električne instalacije u domaćinstvu.